Distances līgums un atteikuma tiesības

SIA Isti, Reģ.Nr. 58503018161, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21 dz.,55, Saldus, LV-3801, tās valdes priekšsēdētājas personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu veikala Zaļais čiekurs interneta mājas lapā, piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Preces piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu interneta veikalā Zaļais čiekurs, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.
Pircējs izvēlas apmaksas veidu : apmaksa internetbankā ( Swedbank Klientiem), apmaksa ar karti ( jebkuras bankas klientiem) vai pārskaitījums ar rēķinu.
Pircējs pasūtītās preces var saņemt veikalā Zaļais čiekurs, Tc Akvārijs Striķu iela 10c, Saldus.
Saldus pilsētas robežā piegāde 2eur.
Piegāde ar Omniva pakomātu.
Piegāde ar Latvijas pastu.
Pēc pasūtījuma noformēšanas uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.
Pēc pasūtījuma apstrādes, Ja izvēlēts darījums- Pārskaitījums ar rēķinu- tad uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins apmaksai. Prece tiek rezervēta līdz noteiktajam rēķina apmaksas termiņam. Ja pircējs neveic apmaksu norādītajā termiņā, pasūtījums tiek anulēts. 
Pēc rēķina apmaksas Piegādātājs 2-3 darba dienu laikā izsūta preci uz norādīto piegādes adresi.
Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Piegādātājs veic: Pirmdiena- Piektdiena  darba laikā no plkst. 10.00 līdz 19.00. 
Veicot pasūtījumu  Pircējam jāņem vērā, ka preču foto attēlu spilgtuma krāsa var atšķirties no reālās dabīgās krāsas.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Piegādātajam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Piegādātājs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Piegādātājam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Piegādātājam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojātas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • precei ir lietojuma pazīmes;
Piegādātājs patur tiesības neatgriezt Pircējam naudu par atgriezto preci, ja pēc preces atgriešanas Piegādātājs ir konstatējis, ka atgrieztās preces vērtība ir mazinājusies un ir konstatēts preces bojājums (mehānisks vai vizuāls), kas radies Pircēja dēļ.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Garantija

Garantija iegādātajām precēm darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Pārtikas precēm garantija darbojas līdz to realizācijas termiņa beigām.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Piegādātājs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu atrisināšana

Gadījumā, ja starp Piegādātāju un Pircēju ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā, gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā. 

Autortiesības

Visa ievietotā informācija vietnē www.zalaisciekurs.lv ( teksti un foto) ir aizsargāti ar autortiesībām. Autors: preču ražotājs vai         SIA Isti.

Nobeiguma noteikumi

Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
Ja Pircējs nepiekrīt Piegādātāja sagatavotajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par www.zalaisciekurs.lv iegādāto preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr.: +371 65452554, vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/.

Pirkumu grozs